R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Thơ chúc Tết vợ ngọt ngào

Mùa xuân đẹp nhất hoa đào Trong nhà anh đẹp nhất bao đựng tiền Chúc cho bao đẹp như tiên Chúc cho bao lại đảm hiền như xưa Thân anh đi nắng ...

Thơ chúc Tết vợ

V ợ ơi anh bảo vợ này Xuân sang Tết đến anh say mất rồi Say là say mắt vợ cười Say là say cái duyên tươi mỗi lần Trên đời bao thứ đẹp xinh N...

THƠ HÀI ... " KU - TA - KU - MI " ! (Phiên bản...tiếng Nhật)🤣 !!!

🤡 : Ê ... Xu-ka-ku !         Mi che ku chi ?         Đưa ku mi ra         Ta coi ku mi ! 😧 : Mi coi ku mi         Coi ku ta chi ? 🤡 : Ta ...

Kiến cắn

Anh oi con kiến ba khoang Hình như nó cắn trên đùi của em Bắt đi anh bắt giùm em Nhanh lên sợ lắm giùm em đi nào Đứng im đừng nghí nghoáy nà...

Random