Ăn cắp nỏ thần

Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An
Dương Vương ?
Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học
sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An
Dương Vương không ?
Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em.
Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang.
Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò
bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần
của An Dương Vương mà không ai biết.
Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi anh nói anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn