Chứa bệnh...

Ngực em mắc bệnh u sơ(lành)
Bệnh này muốn khỏi phải nhờ đàn ông
Chắc là em chửa có chồng
Lại còn gìn giữ nên không cho sờ
Lâu ngày tích tụ..u sơ
Nếu không chạy chữa là xờ ong xong
Con gái là phải có bòng
Cắt đi có ngiã là xong cuộc tình
Cho nên phải chữa nhiệt tình
Không được bỏ giở là phình u to
Bây giờ em chớ có lo
Yêu nhanh yêu gấp rồi cho nó sờ
Kết quả sẽ đến bất ngờ
Bệnh kia sẽ khỏi..bưởi thời lại to

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn