R27mUISKY8MAeCpFpAtsSpjGWGukfoZYVKEfkHA4

Một bé trai 3 tuổi nắm tay một bé gái 3
tuổi và nói: “Anh yêu em”.
Bé gái trả lời: “Anh có thể lo cho tương lai của chúng ta không?”
Bé trai nói: “Đương nhiên rùi, chúng ta đâu phải là đứa con nít một hai tuổi nữa đâu!”

Bài viết liên quan

Related Posts

Đăng nhận xét