Iklan Billboard 970x250

Kiến cắn

Kiến cắn

Anh oi con kiến ba khoang
Hình như nó cắn trên đùi của em
Bắt đi anh bắt giùm em
Nhanh lên sợ lắm giùm em đi nào
Đứng im đừng nghí nghoáy nào
Để yên anh bắt cắn vào là toi
Ba khoang chẳng phải đâu em
Một khoang to lắm để yên bắt nào

SHARE
Đăng ký cập nhật qua Email

Related Posts

Đăng nhận xét

Iklan Tengah Post