Mê tín...

Xóm tôi có một chị này
Mê tín số một suốt ngày đi xem
Chỉ cần thấp thoáng nghe tin
Đâu có thầy giỏi là tìm đến ngay.
Một hôm thầy phán thế này
Số con gặp nạn năm nay tháng mười
Muốn cho giữ được lành người
Đến đây sắp lễ hai mươi triệu đồng
Nghe xong chị sợ thật lòng
Về nhà vay mượn xóm trong xóm ngoài
Đến khi tiền đủ đầu hai
Mang đến làm lễ mong ngài tha cho
Cầm tiền thầy cúng rất to
Rồi bảo ta đã xin cho con rồi
Yên tâm sống đến hết đời
Không lo vận hạn số trời nữa đâu
Xong rồi thầy phán một câu
Ấn đường con vẫn có màu hơi đen
Phải chăng là hạn thân quen
Chồng con cha mẹ hai bên thế nào
Để thầy soi kỹ xem sao
Gay rồi con ạ lao đao cửa nhà
Chồng con thì vận trăng hoa
Tháng này không giải dễ mà gay go
Con trai cũng thật đáng lo
Hạn về thủy hỏa sông hồ hiểm nguy
Nhưng mà con chớ lo chi
Sắm thêm hai lễ thầy thì giúp cho
Thế là chạy vạy vòng vo
Bốn mươi triệu nữa đem vô nhà thầy
Một hồi múa máy chân tay
Khoanh chân thầy phán việc này đã qua
Con về phải nhớ ơn ta
Nếu không ngài giận thì là công toi
Quỳ dài bái lạy một hồi
Về nhà yên dạ thấy đời thật vui
Thời gian trả nợ đến rồi
Làng trên xóm dưới đến đòi rất đông
Chuyện này chị lại giấu chồng
Bây giờ vỡ lở chồng không nói gì
Bán nhà rồi trả nợ đi
Con dư mấy triệu làm gì được đây
Thôi đành kiếm mấy cái cây
Dựng lều ở tạm bãi lầy giữa sông
Lưới chài kiếm tạm miếng ăn
Chỉ vì mê tín ngu đần mà ra.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn