Vợ cằn nhằn..

Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì
ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào
là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người
hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” đó
lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi
em”, “Ừ làm đi em…” Chắc tôi phải dọn
về nhà ba mẹ tôi ở quá!
Chồng: Ừ, đi đi em!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn