LẤY GẤY ĐI CON


Chơ dừ bây định a răng
Có định lấy gấy cho bằng ngài ta
Hay là ở với xàc tra
Ra đàng cúi mặt,về nhà tủ chăn.
Mọi hồi thời buổi khó khăn
Nhà phên,vách lá mô cần rộng cao
Cha mi vận lấy được tau
Chơ bây cứ nói không giàu khó yêu.
Mẹ công nhận lắm ngài kiêu
Nhưng mà mẹ chộ có nhiều đứa ngoan
Chơ bây đừng có đổ oan
Hay là con cụng chọn toàn đứa xinh.
Ai nhủ tán tỉnh linh tinh
Toàn mơ da trắng,thông minh,cẳng dài
Chọn gấy nỏ được sơ sài
Nhưng mà phị biết là ai hợp mình.
Quan trọng là kì tính tình
Lấy về đối xử gia đình ra răng
Đẹp mà có tính lăng nhăng
Thì về ba bựa cụng thằng khác thôi.
Mọi ngay các cụ nói rồi
Đàn ông chọn gấy như nồi chọn vung
Nhiều tuổi rồi cứ lông bông
Khi mô mẹ có cháu bồng hả con.
Nếu muốn hiếu nghịa vuông tròn
Thì nhanh cơm ngọt,canh ngon mẹ mừng
Khi mô cụng"gấy cả rừng"
Mà không lấy được thì đừng cò khoe.
Mẹ dặn thì con phị nghe
Chơ đừng cại lại,đừng chê nói nhiều
Kiếm lấy một đứa mà yêu
Ra năm cưới được còn kêu họ hàng.
Chơ đi khắp xóm khắp làng
Ai cụng trêu mẹ"chỉ vàng bán chưa?"...
Ngồi nhìn mẹ nói say xưa
Lại thương đời mẹ nắng mưa tảo tần!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn