Vợ mà không dạy đời coi như tàn

Bắc thang lên hỏi ông trời
Vợ mà không dạy hỏi đời được không?
Con đây đã lỡ chơi ngông
Đeo gông với một bóng hồng trẻ măng
Ông trời nghe thế bảo rằng
Thế là thêm một cái thằng thần kinh
Vợ là quái vật, yêu tinh
Rượu đâu hết cả bình cho ta
Cáo già còn phải thua xa
Không tin con hãy về nhà hỏi ba
Việc nhà nó bảo mình làm
Xong rồi nhận hết con làm mẹ ơi
Lương tiền nó cứ săm soi
Nộp xong thì nói xong rồi, bye em
Suốt ngày nó cứ lèm bèm
Mỗi khi họp mặt anh em bạn bè
Nếu mà có lập quỹ đen
Mỗi khi biết được chị em chấn liền
Xong rồi cho ngủ ngoài hiên
Làm ta chịu lạnh suốt liền ba đêm
Anh nào có tính tòm tem
Vợ mà bắt được cả đêm ăn đòn
Nên con đừng quá trẻ con
Vợ con cáo lắm đâu còn ngây thơ
Khuyên con đứng có dại khờ
Vợ mà không dạy đời coi như tàn.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn