Bà già leo ổi bờ ao

Bà già leo ổi bờ ao
Bà không sợ ngã hay sao hở bà
Tại vì bà tức ông nhà
Tám mươi bốn tuổi đi ra đi vào
Từng chiều xúng xính liệng chao
Tối về ngồi hút thuốc lào suy tư
Lâu lâu đầu lại lắc lư
Như ông khoái chí tâm tư bà nào
Thấy ông bà tức làm sao
Leo lên cây ổi bà gào kêu ông
Già rồi còn thích đi rông
Khen ai khéo vẽ bày ông thế này
Phen này bà quyết làm đây
Để xem ông có từ rày chừa không
Từ xa nhác thấy lộn lòng
Chạy về ông nói ghét ông chuyện gì
Tại vì ông cứ hay đi
Cho nên tôi muốn chết khi chuyến này
Nghe bà nói thế ông cay
Nếu bà muốn chết tôi đây cúng liền
Bà đừng ăn nói huyên thiên
Tôi vui với bạn đồng niên từng chiều
Tuổi này ai lại đi yêu
Sao bà lại dám đặt điều cho tôi
Nghe ông oán tả đôi lời
Bà liền tụt xuống mỉm cười với ông
Tức thì bà nói hả lòng
Nhưng bà hết giận thương ông làm hòa
Đêm nay tu hú kêu xa
Bà hay làm nũng ông xoa bà cườ

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn