Chăm học mà cũng bị đòn

Nhà nọ có cậu con trai

Chỉ vì chăm học bị hai trận đòn
Trận đầu là mẹ hỏi con:
“Mỹ đây, Ý đó, Áo còn ở đâu?”
Thằng con liền đáp ngay câu:
"Áo mẹ, mẹ mặc con đâu biết gì"
Ăn ngay cái tát tức thì
“Thằng này mất dạy, ăn gì mà ngu”
Con bưng mặt khóc hu hu
Vẫn không thể hiểu tại sao thế này
Thế rồi sau đó một ngày
Rút kinh nghiệm học.. lần này hỏi ba
Vẫn bài Địa lý hôm qua
Tránh hỏi nước Áo, nhỡ ra ăn đòn
“Ba ơi, ba nói cho con
Về một cái chỗ nghe đồn rất xa
Sách đây con đã mở ra
Ba ơi, ba chỉ Cu Ba chỗ nào?”
Thêm một cái tát, ngã nhào
“Thằng này học thói hỗn hào ở đâu
Học ngoan thì chẳng vào đầu
Sao mày dám hỏi những câu thế này?”
Khổ thân thằng bé lắm thay
Cu Ba với Áo, câu này hỏi ai???

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn