Yêu nhau như chó với mèo

Yêu nhau như chó với mèo
Yêu được một lúc mèo trèo lên cây
Chó nhìn ánh mắt thơ ngây
Dậm chân xuống đất:"Mèo mày xuống
không"??:D
Mèo cười:"Đồ chó lắm lông,
Bố không xuống đấy,đồ không biết
trèo!!"
Chó ta nhìn thẳng mắt mèo
"Mày cứ khinh bố,bố trèo cho coi
Cho mày....ngã xuống thì toi...."
Chó ta lẩm bẩm:"Thì thôi kệ mày
Chẳng thèm cáí đồ mặt dày
Gọi thì chả xuống thế này thì thôi
Dại gì cố đấm ăn xôi
Nhỡ đâu ngã xuống thôi rồi đời trai"


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn