THƠ HÀI ... " KU - TA - KU - MI " ! (Phiên bản...tiếng Nhật)🤣 !!!


🤡 : Ê ... Xu-ka-ku !
        Mi che ku chi ?
        Đưa ku mi ra
        Ta coi ku mi !

😧 : Mi coi ku mi
        Coi ku ta chi ?

🤡 : Ta coi ku mi
        Coi ku mi sao .
        Sau ta cho mi
        Coi ku ta sao .
        Ta , mi xoa ku :
        Mi xoa ku ta
        Ta xoa ku mi
        Hai ta so ku !

😦 : Ta xoa ku ta
        Xoa ku mi chi
        Mi "co - ro - na"
        Ta xoa ku mi
        Ta "co - ro - na"
        Ku ta .. ra sao ?
        Mi ... xê ra đi
        Soi ku ta chi
        Ta che ku ta
        Xa ... ku ta ra !
🤣🤣🤣 !!!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn