Nhận xét về con rể..

Này, chàng rể mới của bà thế nào?
- Tất cả đều được, chỉ phải tội không biết
đánh bạc!
- Nhưng đó là ưu điểm của anh ta đấy
chứ?
- Không, khuyết điểm lớn bà ạ. Thằng đó
không biết đánh bạc nhưng cứ đâm
đầu vào chơi.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn