Thấy hết rồi..

Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất
khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái
thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào
nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt
đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông
rồi tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng
ngó một hồi rồi cứ lải nhải “Thấy hết rồi
nha ! Thấy hết rồi nha !”. Cô gái bực quá
bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu
nó cho chừa cái tội nói bậy. Vài hôm sau,
xếp của cô gái nọ lại nhà chơi. Con vẹt
nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách
một lúc rồi rụt rè hỏi: “Bộ cũng thấy rồi
hả ?”

-!!!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn