Chếnh choáng men say

Hôm qua chếnh choáng men say
Về nhà chỉ muốn "nôn ngay vào tường"
Ai dè mụ vợ không thương
Nó đạp mình rớt xuống giường rất đau
Nó bảo: "Ngủ dưới nhà sau
Người toàn hơi rượu ở đâu mới về"
Lúc đó có rượu nên phê
Chẳng phân biệt nổi lối về nhà sau
Lòng vòng tìm một hồi lâu
Chuồng lợn cứ tưởng nhà sau của mình
Trong đầu chắc chắn_đinh ninh
Liền vào nằm ngủ để mình khỏi say
Ban đầu gác chân, gác tay
Cũng thấy ấm áp ngỡ ngay vợ mình
Tay đặt đủ chỗ linh tinh
Thấy lạ vì bởi "vợ mình nhiều ti"
Nhưng mà say mệt li bì
Nên vẫn ngủ tiếp biết gì nữa đâu
Ôm lợn suốt một đêm thâu
Tưởng ôm bà xã đậm sâu của mình
Thầm khen "mụ vợ có tình
Mình say không bỏ_cùng mình ngủ chung"
Trong lòng cảm thấy sướng run
Vì được ôm vợ ngủ cùng lúc say
Sáng ra tỉnh dậy mới hay
Mình cùng lợn nái ngủ ngay trong chuồng
Đúng là rượu làm phát cuồng
Nhà có không ngủ_ra chuồng ngủ chơi
Ô uế thanh danh một đời
Làm cho thiên hạ kẻ cười người chê
"Từ nay xin hứa_xin thề
Không rượu để khỏi vợ chê người cười".

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn