Iklan Billboard 970x250

Giá mà tiền biết xoạc nhau để tiền đẻ ra tiền

Giá mà tiền biết xoạc nhau để tiền đẻ ra tiền

Giá mà tiền biết xoạc nhau
Xong rồi mang nặng đẻ đau hàng giờ
Thì đời đã đẹp như thơ
Năm trăm xoạc phát đẻ tờ hai trăm
Hai trăm gạ gẫm một trăm
Sinh ra một lũ tờ năm mươi ngàn
Thế rồi con đống cháu đàn
Chị em thoải mái xách làn sốp binh
Năm trăm tiếp tục làm tình
Hai trăm tiếp tục đi rình một trăm🤔
SHARE
Đăng ký cập nhật qua Email

Related Posts

Đăng nhận xét

Iklan Tengah Post