Lời bố dạy

Bố dạy con:
- Muốn nên sự nghiệp thì phải chăm chỉ thức khuya dậy sớm. Ví như con chim sâu, muốn bắt được nhiều sâu thì phải dậy sớm, dậy muộn thì chim khác nó ăn hết, lấy gì mà ăn!
Con:
- Con sâu nào ngu mới dậy sớm để con chim sâu nó bắt.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn