Riệu


Khi buồn đối bóng nâng ly
Khi vui bè bạn ly bì cuộc say
Thăng quan nhờ chén rượu này
Hẳn khi xuống chức vì mày rượu ơi!
Tân hôn pháo nổ rượu vui
Tang ma kèn trống rượu khơi thảm sầu
Lâng lâng tâm sự bạn bầu
Chừng khi quá chén buông câu quấy càn.
Uống say phá phố quậy làng
Tỉnh ra nuối tiếc muộn màng còn chi!
Vợ buồn bởi thói rượu ni
Chỉ cô bán rượu quắc mi chuốc cười.
Mánh mung thua - được - lỗ - lời
Vẫn dàn trận rượu tơi bời ngả nghiêng…
Danh nhân văn sĩ dân hiền
Đều qua chén rượu giải phiền mua vui.
Làm sao hiểu hết rượu ơi
Vui buồn âu cũng đầy vơi với mày!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn